feb 16 2015

Is Tarwe hetzelfe als Spelt ?

Van frieten word je zat?

Hoe ridderlijk is het om een lans te breken voor ene schone Jonkvrouwe die aangevallen wordt? De Jonkvrouwe zelf in deze kwestie weet nochtans best haar mannetje te staan. Kwatongen beweren zelfs dat zij thuis de broek draagt.

Patiënten melden me dat er blijkbaar een kleine mediastorm is ontstaan (het spijt me, ik lees zelden of nooit kranten) overSPELT.

Stel je voor: In deze tijden van economische instorting van het avondland, waar we bang gemaakt worden voor allerhande gevaren, wordt ruzie gemaakt over een graankorrel…

De jonkvrouw die onder vuur ligt (niet letterlijk, gelukkig) en waartegen allerhande zelfuitgeroepen “deskundigen” van leer trekken is Pascale Naessens.

Ik hoef U niet te schetsen wie dat is: mediafiguur en vooral succesvol auteur van kookboeken, waarin ze een duidelijk standpunt in neemt over “gezonde voeding“.

Een standpunt dat door velen, naar mijn mening terecht, wordt gevolgd.

Maar ook een standpunt dat nogal haaks staat ten opzichte van wat de voedingsindustrie ons wil laten geloven. Helaas voor die voedingsindustrie is de verkoop van mevrouw Naessens’ boeken een groot succes en aldus vindt haar opinie meer en meer volgers.

Hoog tijd voor wat weerwerk van een industrie dus en daarom mogen in allerhande progamma’s op Radio en TV en in kranten en magazines mensen opdraven die als “deskundigen”, “wetenschappers” enzoverder bestempeld worden.

We weten ondertussen allemaal dat het makkelijk is om een bepaalde stelling bij mensen geloofwaardig te laten overkomen als je je zin begint met “Wetenschappers hebben ontdekt dat…

Oooh wat hebben we een naief vertrouwen in de ethiek van de wetenschappers.

Ene mijnheer Mullie, “voedingsdeskundige” en mijnheer Delcour, “graantechnoloog” uit Leuven noemen SPELT een ongefundeerde hype, zelfs “dé hype van 2015″. Volgens beide heren is er geen enkel verschil tussen SPELT en gewone TARWE behalve de prijs en het feit dat je voor het telen van SPELT het dubbel van de grondoppervlakte nodig hebt. Volgens hen is er voor de mens geen enkel verschil tussen het eten van brood gemaakt met SPELT of met de industrieel vervaardigde patentbloem.

Ooit gehoord over the three stages of acceptance? Wanneer een afwijkende mening in een community wordt geïntroduceerd wordt ze eerst genegeerd of weggelachen, dan wordt ze fanatiek bestreden en vervolgens wordt er gedaan alsof het nooit anders geweest is.

Deze gang van zaken is me behoorlijk bekend. Als ik zowat 25 jaar geleden pleitte voor het niet meer gebruiken van kwikhoudend amalgaam in de tandvullingen werd ik weg- of uitgelachen (fase 1) nadien volgden enkele jaren dat ik meermaals per jaar voor allerhande commissies moest verschijnen omdat ik me zogenaamd onwetenschappelijk opstelde of dat men (vergeefs) probeerde dit standpunt in debatten onderuit te halen (fase 2) en kijk nu: gelukkig hebben de meeste tandartsen begrepen dat de kwikhoudende vullingen niet alleen voor hun patiënten maar ook voor zichzelf toxisch is en wordt het gebruik van gezondere vulmaterialen nu als “gewoon” beschouwd (fase 3).

Als je dit mechanisme bekijkt zijn we dus met het pleidooi voor het gebruik van gezondere grondstoffen in ons dagelijks brood dus in fase 2 beland, wat op zich goed is, want dat betekent dat er beweging in zit.

Een vaak gebruikte techniek in de “Bad Science“, zoals dr. Ben Goldacre dat noemt in zijn boeken, is appelen met peren vergelijken om een stelling te “bewijzen”.

In de discussie waarover ik het heb gaat men volwaardig, biologisch geteelde SPELT vergelijken op een aantal gelimiteerde punten met even volwaardig en biologisch geteelde TARWE om dan te stellen dat beiden nagenoeg gelijk zijn. En dat is ook zo.

spelt-1MAAR

In de dagelijks voedingsrealiteit gaat het niet over de vergelijking tussen gezonde volwaardige TARWE en gezonde volwaardige SPELT. De vergelijking dient gemaakt te worden met de tarwebloem die in de voedingsindustrie gebruikt wordt om voornamelijk brood, gebak en pasta mee te maken. Deze bloem is een produkt, gemaakt door een fabriek, dat op zich in de natuur niet voorkomt.

Laat ons, om even weg te gaan van de TARWE/SPELT discussie kijken naar suiker. Wat is suiker? Het ingekookte sap van een suikerrijke plant of vrucht. Bestanddelen: Suikers, maar daarnaast ook alle mogelijke mineralen, sporenelementen etc. Of je dan het sap van suikerbieten, palmen, maple trees of suikerriet neemt maakt niet zoveel uit. Er is een verschil in de onderlinge verhoudingen van de mineralen, maar het is allemaal behoorlijk evenwichtig en okee.

Als je nu, pour le besoin de l’industrie, die mineralen en dergelijke er gaat uit “raffineren“(what’s in a name) om alleen de zuivere sacchariden over te houden krijg je een product dat in de natuur nergens voorkomt en zodanig eenzijdig geconcentreerd is dat het snel toxisch/nadelig wordt voor ons lichaam.

Dus neen, het is niet correct als de CEO van Coca Cola zegt dat de suiker in zijn frisdrank een natuurlijk produkt is en dus gezond.

Als je de man’s logica zou volgen zou je bijvoorbeeld kunnen stellen dat je van frieten zat wordt omdat ze, net als wodka, van aardappelen zijn gemaakt.

Terug naar de tarwe: SPELT en TARWE (beiden van de familie triticum) lijken heel sterk op mekaar, zijn “familie”, dus als je naar de beide originele versies kijkt heeft de voedingsdeskundige gelijk.

MAAR! De industrie gaat die TARWE gaan “raffineren”, het is te zeggen, er weer allerhande mineralen en nutriënten uithalen om een gestandaardiseerd product te bekomen dat constante bakresultaten toelaat, maar dat nog haast louter zetmeel en gluten bevat. Dit is GEEN natuurlijk produkt meer en eigenlijk niet geschikt als levensmiddel. Dus een groot verschil met de originele SPELT en TARWE .

Sinds WO 2 eten we “geraffineerde” TARWE omdat de PR van de industrie  ons wijsmaakt dat dat beter is.

De enige voor wie dit “product” echter beter is, is voor de industrie zélf.

Door de irritatie van onze darmen die dat “product” oplevert worden we overgevoelig (intolerant) voor de proteïnen in de TARWE. Dit zorgt ervoor dat we ook niet meer tegen de volwaardige, niet- industrieel bewerkte TARWE kunnen. Onze darmen zijn geïrriteerd, waardoor we allerhande gezondheidsklachten krijgen. Zie ook de analogie met rauwe melk / gepasteuriseerde melk uit één van mijn vorige publicaties.

In die situatie is het nodig dat we de irriterende stoffen volledig schrappen uit onze voeding tot de darmslijmvliezen zich terug hebben hersteld. Dat duurt zowat 3 maanden. En met “genezen” darmslijmvliezen kunnen we waarschijnlijk ook weer terug brood en gebak eten dat is gemaakt met de correct geteelde en bewerkte volwaardige TARWE.

Zo zie je waar gewoon gezond denkvermogen je kan helpen om de lawine aan meningen die ons via een schier oneindig aantal kanalen bereiken het hoofd te bieden en je zelf een gefundeerde mening te vormen, vooral vertrouwend op je eigen ervaringen. Dan hoef je niks meer klakkeloos te “geloven”. Laat dat aan de religie over.

Om in de voedingssfeer te blijven: “The best proof of the pudding is the eating“. De gedachtengang die ik hierboven schets heeft in de voorbije jaren geleid tot het herstel van heel wat chronsiche gezondheidsproblemen bij heel wat patiënten.En voor mij is dat een waardevollere bevestiging van de waarde van een bepaalde stelling dan één of ander theoretisch spelletje.