mei 07 2015

De EAV en voedselintoleranties op Volt

Op woensdag 6 mei kwam de EAV als methode voor het opsporen van voedselintoleranties een beetje (uit)lacherig in beeld in het VRT programma “Volt”.  De methode werd tendentieus afgeschilderd als “beoefend door zelfuitgeroepen energetische therapeuten”, “inconsistent” en “onwetenschappelijk”.

Het mag duidelijk zijn dat deze reportage opnieuw een flauwe poging was om onze methode, die zeer mooie resultaten biedt als het gaat om de aanpak van voedselintoleranties en daarmee samenhangende chronische gezondheidsproblemen, in diskrediet te brengen.

Vreemd is dat geen van de 3 EAV-artsen in België, die reeds meer dan 25 jaar de EAV beoefenen en kunnen steunen op een degelijke kennis en ervaring over deze materie in de reportage aan het woord kwamen. De dame die als “vertegenwoordigster van de EAV” in het programma aanwezig was is ons onbekend.  Het zou zijn alsof je een programma zou maken over Noordpoolexpedities en iemand als spreekbuis uitnodigen die ook al eens in Zwitserland in de sneeuw heeft gewandeld. Laat duidelijk zijn: De EAV als methode zoals aangeboden door de IMGEAV kan je enkel gaan studeren in Duitsland als je arts of tandarts bent. Het is natuurlijk niet toevallig dat men mensen die niet de kennis en/of mondigheid hebben om weerwerk te bieden bij dergelijke tendentieuze reportages niet uitnodigt.

Wie goed heeft gekeken naar de beelden heeft ook gezien dat de dame, die als “mystery shopper” de verschillende praktijken bezocht, ook bij mij te gast was. Deze dame had blijkbaar een “echte door de klassieke wetenschap vastgestelde lactoseintolerantie”.  Over het verschil tussen een lactoseintolerantie en een koemelkeiwittenintolerantie heb ik in het verleden al voldoende geschreven en wil ik gerust met de lachende professor een debat aangaan. Feit is dat ik bij de dame in kwestie wel degelijk een koemelkintolerantie vond, wat dus overeen stemt met de bevindingen van de professor.  Dat hij met zijn technieken de andere door mij gemeten intoleranties niet kon opsporen is niet mijn probleem en eerder te wijten aan zijn testmethode.

Wat in de TV reportage wordt naar voor geschoven als “exacte wetenschap, zwart op wit” kan door een groot aantal van jullie ook worden tegengesproken. Het aantal patiënten die bij de ene bloedtest wel en bij de andere bloedtest niet intolerant blijken te zijn voor gluten of lactose  zou ik niet de kost willen geven.

Het aantal patiënten die door die zo geroemde “exacte wetenschap” van onze lachende professor niet geholpen worden tenzij met symptomen onderdrukkende medicatie is niet te tellen. Het zijn veelal deze mensen die bij mij en mijn (echte) EAV collega’s terecht komen en daar wél geholpen worden bij het verhelpen van hun probleem. En dat is mijns inziens de essentie van de geneeskunde.