Stress en burn-out

Steeds vaker zien we in het chronische gezondheidsbeeld bij mensen klachten opduiken ten gevolge van STRESS en BURN-OUT. Stress is in onze huidige maatschappij niet meer weg te denken. Stress die men onder controle heeft is nochtans positief: het stelt ons in staat om betere prestaties te leveren, het maakt ons creatief en alert.

Helaas krijgen steeds meer mensen te maken met langdurige stress, stress die niet voldoende afgewisseld wordt met ontspanning, stress die niet meer onder controle te houden is.

Dergelijke stress pleegt roofbouw op het lichaam: ze veroorzaakt hormonaal onevenwicht, put het immuunsysteem uit en kan op de duur leiden tot burn-out.

Stressmanagement leert u op een gezonde wijze omgaan met stress om deze roofbouw om te keren en burn-out te voorkomen.

< terug