Gedrags- en studieproblemen

Voor veel kinderen en jongeren vandaag is het moeilijk om mee te draaien in het schoolleven. Ze hebben te kampen met AD(H)D, NLD, dyslexie, autisme, vinden hun weg niet in de sociale relaties, hebben moeite met gezag, worden overspoeld door de vele indrukken die ze over zich heen krijgen.

Scholen proberen binnen hun bestaande structuur zoveel mogelijk inspanningen te leveren om al deze kinderen tot hun recht te laten komen. Ze stellen compenserende maatregelen op, schakelen GON-begeleiding in, proberen de werkvormen aan te passen aan de grote individuele verschillen.

Toch lijken al deze inspanningen soms emmers onder een lekkende kraan. De kinderen en jongeren blijven met hun probleem zitten. Dikwijls zoekt men dan heil in medicatie. Het aantal kinderen dat gedragsmedicatie slikt, stijgt onrustwekkend. Met alle lange-termijngevolgen van dien.

In ons kuurhuis zoeken we naar de oorzaak van het onevenwicht. Een EAV-test brengt duidelijkheid over welke voedings- of andere intoleranties er spelen, welke lichamelijke disbalansen er zijn en welke psychologische blokkades er aan de basis kunnen liggen van de problemen.

Nadien kan er met voedingsadvies, psychologische begeleiding en studiebegeleiding een gezonde weg uitgestippeld worden om weer beter te gaan functioneren, zowel thuis als op school.

Stef Mintiens voert de EAV-test uit en is de voedingscoach.

< terug