Cvs en Fibromyalgie

cvsCvs en Fibromyalgie zijn chronische aandoeningen die een veelheid aan oorzakelijke componenten kunnen hebben . Vaak worden de lang durende klachten uitgelokt door een infectie (Ebv, herpes, cytomegalie, mycoplama), maar ook toxische belastingen (amalgaam, houtbeschermingsmiddelen…) spelen vaak een rol.

De voeding is van cruciaal belang, net als de samenstelling van de microörganismen in de darmflora. Het aandeel van electrosmog neemt jaar na jaar toe.

Voeg daarbij nog hormonale onevenwichten, psychische en / of emotionnele blokkaden en het onevenwicht in wervelkolom of schedelbeenderen en we kunnen spreken van een multicausaal patroon: velerlei componenten die uiteindelijk leiden tot chronisch moe zijn, voortdurende pijnen, futloosheid, etc…

Vanuit de EAV test slagen we er in om de verschillende oorzakelijke componenten als een puzzel in mekaar te passen en op die manier in het team elk van deze factoren aan te pakken, met goed resultaat.

< terug