Lieve Lezer,

GOED NIEUWS! Na rijp beraad met mijn eigen veiligheidsraad heb ik besloten de consultaties vanaf Maandag 4 mei te hervatten. Het lijkt me noodzakelijk om initiatief te nemen om jullie zo goed en doeltreffend mogelijk te begeleiden en ondersteunen naar zowel een gezond lichaam als gezonde geest, zoals is gebleken uit de vele telefoontjes die ik mocht ontvangen en de commentaren op de "sociale media". 
We kunnen het allemaal eens zijn dat in deze overvloed van informatie, desinformatie en de onduidelijkheid over de betrouwbaarheid ervan, een goede afweer een noodzaak is. 
Die goede afweer bouw je niet op één twee drie. Begin er niet aan als het (weer) te laat is . 

Jullie weten dat mijn benadering van gezondheid zeer individueel en aan jullie persoon aangepast maatwerk is, omdat eenieders immuniteit ook behoorlijk uniek is. Geen grootschalige confectie, geen magisch pilletje dat voor iedereen werkt, maar wél aandacht voor zowel de voeding , je lichaam als je "geest". Duiding geven over hoe doeltreffend en fenomenaal ons lichaam werkt om de homeostase te bewaren of herstellen.

In alle bescheidenheid: Die formule blijkt te werken en ik ben trots op iedereen van jullie die is blijven geloven in je eigen weerbaarheid. Laat ons daar samen rustig maar goed onderbouwd verder naar streven.

Wil je een afspraak maken: Dit kan enkel telefonisch op 0475/49.12.12, niet omdat ik een afkeer heb van online boeken of emails, maar omdat het efficiënter is en ik kan inschatten hoeveel tijd ik best neem per persoon.

 

Tot Snel,

Stef

Foto door Cyrianne, mijn getalenteerde dochter, die de fotoos in de nieuwsbrieven wat aangenamer maakt om naar te kijken.

---

“Gelukkig” hebben we weer een vijand buiten onszelf.

Als kindje van een jaar of 5 fietste ik met mijn boekentasje op de rug vrolijk en op mijn eentje elke morgen zowat twee kilometer door een bos en daarna langs een drukke weg naar school. Een ouder die nu een kind van vijf zo alleen de baan op stuurt krijgt gegarandeerd bezoek van één of andere organisatie die zich met opvoeding bezighoudt. Gevaarlijk, onverantwoord, ongecontroleerd vooral.

Mijn vriendjes en ik plukten wilde bessen, speelden in vervuilde plassen en sloten, reden met fietsen zonder remmen en zonder helm of kniebeschermers om ter snelst van een steile duin naar beneden. We gingen bij een klein boertje om verse melk en tomaatjes. 

Ja er zitten nog steeds stukjes grind van dat boswegeltje onder de huid van mijn knie. Maar ik ben daar niet van dood gegaan of getraumatiseerd geworden van grindpaadjes. En de appels en spinazie uit de tuin van mijn oma hebben er zeker voor gezorgd dat ik over een behoorlijk sterke gezondheid beschik. 

De voorbije decennia, ik kan enkel spreken voor de jaren die ik enigszins bewust heb beleefd, merk ik een steeds toenemende angst om dood te gaan. Een toenemende neiging ook naar controle over wat zou kunnen misgaan, naar veiligheid, naar het uitschakelen van gevaar. De illusie dat we controle hebben gekregen over leven en dood.

Een gevaar lijkt makkelijker te definiëren, te controleren, als het buiten jezelf zit, buiten je eigen leefwereld. 

In de eerste helft van de vorige eeuw waren er twee zeer duidelijk definieerbare gevaren, althans zo werden ze voorgesteld: Op gezondheidsvlak was het grootste gevaar de bacterie, op maatschappelijk vlak het Nazisme en nadien het Communisme. 

Twee redelijk goed omschrijfbare gevaren voor mensen die op een eenvoudige manier willen denken en dus een goed omschreven doel om te bestrijden en te controleren. Als alle bacteriën waren uitgeroeid en de Nazi’s op de knieën gedwongen, de Bolsjewieken nog altijd bedreigend maar afgeschermd achter een goed bewaakte muur,  zou er de mens niks meer kunnen overkomen.

Dat was de vrijheid/blijheid cultuur waarin vooral mijn ouders zijn opgegroeid. The sky was letterlijk en figuurlijk the limit, alles ging vanaf nu in stijgende lijn bergop naar meer en beter. Er mocht niets ontziend op los worden geleefd. En als het toch eens fout ging konden ze blindelings vertrouwen op de wetenschap en de geneeskunde.

Stilaan begon het gevoel van onsterfelijkheid af te brokkelen. Mensen gingen nog steeds dood. Hoewel de “Europese Unie” een beeld van algehele broederschap onder de mensen bleef voorhouden, werden er nog voortdurend oorlogen uitgevochten in pogingen om andersdenkende mensen te onderwerpen. De “koude oorlog” en het dreigende gevaar van het communisme voor onze comfortabele manier van leven maakte dat mensen het okee vonden dat er gigantische bedragen aan wapens werden besteed en dat er restricties werden opgelegd.  Mensen gingen ook in gebieden waar geen oorlog was dood aan allerhande “nieuwe” ziektes: Kanker, hart-en vaatziekten, psychische problemen, honger om er maar vier voorname te noemen. 

Het pseudo militaire beeld dat we aangeleerd kregen over ziekte en gezondheid,  veroorzaakt door iets van buitenaf, was niet toereikend om deze aandoeningen te verklaren. Er werden nochtans krampachtige pogingen ondernomen om deze aandoeningen toch in het “vijand van buitenaf beeld “ te laten passen. Denken we maar aan de stelling “baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een virus”.

De medische wereld zit met een probleem: Een deel van de medische disciplines, gebaseerd op het externe oorzaakmodel, werd meer en meer succesvol: Als je van je fiets gemaaid werd door een auto, was de orthopedische chirurgie en de revalidatie steeds beter in staat om je sneller weer op de been te helpen. Als je onhandig met een keukenmes in je hand sneed, werd de wond steeds mooier en beter gehecht. 

Maar met deze nieuwe aandoeningen, ook wel eens “welvaartsziekten” genoemd zit men in de gezondheidszorg met een groot dilemma: Er is niet echt een goed definieerbare vijand van buitenaf. Het lijkt wel alsof wijzelf onze eigen vijand zijn geworden. Obesitas en Diabetes hebben verband met onze eigen eetgewoonten, bijvoorbeeld. Er is geen externe vijand die arthrose veroorzaakt. Het allergeen is niet de oorzaak van de allergie.

In de geneeskunde horen we steeds vaker de term “auto-immuunziekten” die in feite daarop neerkomt: De vijand voor onze gezondheid zijn wij zelf.

Op deze situatie heeft de “vijand van buitenaf-geneeskunde” als antwoord om te onderdrukken of weg te snijden. Maar je hebt je organen nodig , je kan ze niet allemaal wegsnijden als ze verkankerd zijn …

Er is op het “vijand van buitenaf”- model, zowel militair als in de gezondheidszorg een industrieel complex gebouwd: De wapenindustrie voor wat het militaire betreft, de pharma- en voedingsindustrie voor wat onze gezondheid betreft. De termen die door beiden worden gebruikt zijn zeer gelijkaardig en kruisbestuiven mekaar: als een militair een bepaald gebied wil vrij maken van de “vijand,” wordt er gezegd that they are going to wipe clean the area, net alsof het over het ontsmetten van een oppervlak zou gaan. En in de gezondheidszorg worden de vijanden ook nog steeds “bestookt met medicamenten,” onkruid wordt bestreden.  Agent Orange als giftig en kankerverwekkend ontbladeringsmiddel in de Vietnam oorlog werd nadien in afgezwakte vorm als onkruidverdelger gerecupereerd in de landbouw. 

Dat voor sommigen wel zeer lucratieve industriële massa-bestrijdingsmodel laat zich niet zomaar aan de kant schuiven, hoewel ze voor de bouw van een echte SAMENleving en het aanpakken van de chronische ziekten absoluut on-efficiënt blijken te zijn. 

Heel dit verhaal verder uitspinnen is misschien stof voor een boek, of voor een avond filosoferen. Niet voor een nieuwsbrief. 

Wat ik U als kern van de boodschap probeer te brengen is dat het voor de mensen die ons willen controleren en voor de industrie een cadeau is dat er opeens weer een onzichtbare vijand van buitenaf opduikt, waarop men de oude oorlogsstrategieën kan toepassen: Quarantaine , isoleren, bestrijden, uitroeien, opsluiten, verklikken van dissidenten, de gele ster op de kledij , nu vermomd als een “app”. 

Of die “vijand” nu werkelijk spontaan is opgedoken , dan wel net zeer doelbewust is gecreëerd, dat kan ik niet weten en daarover spreek ik me dus ook niet uit. 

Wat ik wel weet is dat de “oorlogsstrategie” in dit stuk van de gezondheidszorg niet werkt. Al helemaal niet als we geen “generaals” meer hebben met een visie. Onze vloot is een bonte mengeling van zwalpende bootjes waarvan de kapiteins enkel geïnteresseerd zijn in het verwerven van de status van admiraal. De beproefde, efficiënte methoden, zoals het buitenshuis dragen van mondmaskers werd tegen alle logica in àfgeraden. Het isoleren van de mensen met een zwakke immuniteit en hen beschermen werd ook niet gedaan, hoewel dat veel beter te overzien was dan iedereen met halfslachtige en tegenstrijdige regeltjes bombarderen. Het was duidelijk dat men onze bewegingsvrijheid wilde indijken voor een mij tot dusver onbekende reden.

De vraag die zich stelt is: Is die onzichtbare vijand werkelijk de vijand? Waarmee ik ook niet betwijfel dat er een virus zou zijn dat mensen ziek maakt. Wat ik me afvraag is of we weer opnieuw in dezelfde val gaan trappen als pakweg 100 jaar geleden, toen de bacterie als de grote volksvijand werd opgevoerd.

Dat had tot gevolg dat alles per sé moest “ontsmet “ worden met bacteriedodende middelen, vergiften dus die ook de mens en het milieu voor een groot stuk om zeep hebben geholpen. 

Elk weldenkend mens weet ondertussen dat de bacterie an sich niet schadelijk is en dat een infectie maar pas voorkomt als het terrein waarop de bacterie in kwestie normaal gezien op een evenwichtige manier gedijt zodanig verandert dat een bepaalde bacteriesoort kan gaan overwoekeren.  

De theorie van “het terrein” , de voedingsbodem zeg maar, is geen nieuwe theorie. Hij werd door Antoine Béchamp vooropgesteld in dezelfde periode als waarin Louis Pasteur met de theorie kwam van de “ziektekiemen”.  Daar de theorie van Pasteur kaderde in de “oorlogsstrategie” werd deze als de “waarheid” en “wetenschap” afgeschilderd en ons allemaal goed in de hersens gedramd. 100 jaar later zien we dat die theorie het als minder nauwkeurig moet afleggen tegen wat Béchamp postuleerde, net zoals heel wat anderen en heel wat oude , traditionele geneesmethoden.

Kunnen we diezelfde logica dan niet beter doortrekken naar het huidige virus verhaal ?  De bevindingen tot nu toe wijzen er op dat, behoudens enkele uitzonderingen, de overgrote meerderheid van de mensen die ernstige symptomen vertonen of sterven, mensen zijn met een onderliggende gezondheidsproblematiek die ofwel zelf ofwel door de gebruikte medicatie, de immuniteit serieus heeft verzwakt. 

Het is dan toch meer voor de hand liggend om volop in te zetten op een preventieve aanpak en het afweersysteem te versterken! Hoeveel “experts” op het vlak van het verbeteren van de immuniteit door bijvoorbeeld volwaardige voeding zetelen er in onze “nationale veiligheidsraad?” U kan het getal raden. 

Waarom zwijgen onze “experts” in alle talen over deze nochtans zeer logische en glasheldere aanpak ? Omdat er geen winstmodel aan gekoppeld is voor hun werkgevers. De “experts” worden betaald door de industrie die wil blijven vasthouden aan het oorlogsmodel, omdat enkel in dat oorlogsmodel kan ingezet worden op massaproductie en dus grote winsten.

Het gezondheidsmodel van “we leven er maar op los en als het fout loopt zal de geneeskunde ons wel redden” blijkt niet te werken , of maar een beperkte tijd. Ik durf stellen dat heel wat mensen die nu in de gevarenzone zitten, daar net zitten omdat ze fan zijn van dat paradigma. 

In een gezondheidsmodel waarin éénieder de verantwoordelijkheid opneemt voor de eigen gezondheid is er een terugkeer naar de natuurlijke, overal goedkoop beschikbare middelen om dat te doen. De voornaamste pijler is de “lebensordnung” , zeg maar discipline bij jezelf om het in je dagelijkse gewoonten te installeren en vol te houden. Gezonde voeding is niet duur, als je de ingrediënten in een korte keten koopt. Lichaamsbeweging kan je overal en hoeft niet gekoppeld aan dure toestellen.

Over hoe je je eigen afweer kan verbeteren, hoe je je gezondheid weer in handen kan nemen en hoe je kan terugkeren naar gezonde en volwaardige voeding, schreef ik al ettelijke nieuwsbrieven (die je op de site nog kan raadplegen) en in de boeken “Herbatheek, neem je gezondheid in eigen handen” en  “Opnieuw echt eten”. 

Er is nog een andere component: de angst en onzekerheid. Het is op dit moment de angst voor iets onzichtbaars, iets onbekends waar we niet zelf kunnen van verifiëren hoe bedreigend het is.  Het “nieuws” waarmee we via de verschillende mass-media kanalen worden gebombardeerd is van die aard dat we niet meer kunnen controleren wat er klopt en wat niet.  De berichten zijn zo tegenstrijdig dat je wel zeker weet dat er niet zoiets als “de waarheid” is. En je eigen waarheid kan je maar pas vormen , je eigen realiteit pas creëren als je voldoende voor jou correcte informatie hebt gekregen. 

Neem weer voeding als voorbeeld: Als je in een dorp woont waar je je bakker persoonlijk kent en je kent ook de molenaar en de boer die het graan teelt, dan kan je je een beeld vormen van hoe die mensen tewerk gaan en kan je voor jezelf inschatten of dat al dan niet correct verloopt. 

Als je een voorverpakt brood koopt in een supermarkt of een industrieel gebakken brood bij een “broodwinkel” (echte warme bakkers zijn een rariteit geworden dezer dagen), dan weet je niet waar je brood gebakken werd , door wie het gebakken werd , wat de herkomst van de ingrediënten is en hoe ethisch de mensen in dat proces tewerk gaan. We hebben lang, gestuurd door de marketing, willen geloven dat deze broden dezelfde zijn als die van de artisanale bakker, maar inmiddels is er tot vervelens toe aangetoond dat dat niet zo is .

 Naar mijn mening gaan we ons als mens veel gelukkiger voelen als onze leefwereld terug kleiner wordt. Kleinere communities met een overzichtelijkheid. Dat geeft een gevoel van rust en veiligheid. Angst is sterk verbonden met het niet-verbonden zijn: Anonieme mensen maken beslissingen in jouw plaats terwijl je niet eens correct wordt geïnformeerd. We worden zo gebombardeerd met tegenstrijdige “feiten” en “cijfers” dat we vergeten dat er ook zoiets bestaat als gezond boerenverstand en intuïtie. 

Gemeenschappen van mensen hebben “leiders” nodig, voortrekkers, mensen met een visie en dynamisme. Maar als een “leider” meer macht wil verwerven door het manipuleren, door het verzwijgen van feiten of door onderdrukken, dan verliest deze leiding haar gezag. Het mondiale “mijn wereld is mijn dorp”-model en de grootschaligheid hebben gefaald, net door de misbruiken die worden gemaakt van de anonimiteit van de leiders en het afnemen van de vrijheden van de anderen.

Als je dagdagelijks met mensen samen leeft in betrokkenheid, ga je mogelijke moeilijkheden of problemen tijdig aanvoelen of opmerken en niet “als het bijna te laat is”. Je leeft samen, je bent op mekaar aangewezen, er is solidariteit. Échte solidariteit, niet het mediagewijze storten van een bedrag op een anonieme rekening. Het begrip “voor mekaar zorgen” hoeft niet te worden uitbesteed aan molochen van bedrijven die uit zijn op winst voor de aandeelhouders.

Nog iets wat ik en ongetwijfeld velen van jullie geleerd hebben in deze “crisissituatie” is hoe weinig echt materiële behoeften je hebt. In het begin van de crisis bleek toiletpapier met stip te zijn gestegen, maar ook die behoefte nam terug normale proporties aan.

Ik zie met heel veel blijdschap hoe mensen nu wel tijd nemen om brood te bakken , zelf te koken samen met hun kinderen. Hopelijk blijven we dat doen en blijven we zo wat verder weg van het schaapachtige kuddegedrag waar sommigen ons willen toe bewegen. En zie: de rekken met bloem in de supermarkten blijken leeg, maar de kleine molens blijven garant staan voor het leveren van een basisprodukt.  Symbolisch voor wie er te vertrouwen is en wie van de gelegenheid misbruik maakt om stiekeme prijsstijgingen in te voeren…

 Waak over je vrijheid en persoonlijke integriteit en Neem je gezondheid weer ZELF in handen...

 

---